<meta property="og:image" content="http://matochsmak.se/Portals/0/Images/mosSquare.jpg" />
Open/Close Side Menu
Search
Close
Search

Här hittar du länkar till andra webbplatser som också handlar om bra mat och god smak.

mat&smak - Matnyttiga Länkar

Länktips

Skånska sillaacademien

Det finns nog ingen annan plats i världen där man har en rikare flora av sillinläggningar och sillrätter än här i Skåne. Tyvärr rör det sig om en receptskatt som håller på att gå förlorad. Skånska Sillaacademiens syfte är bl a att ta tillvara denna receptskatt och att bevara och främja traditioner kring sill och sillinläggningar och att dokumentera och levandegöra den kulturhistoria, som är förknippad med sillen.

Korvakademien

Akademien För De Sköna Korvarna är en idiell sammanslutning med syfte att höja korvens anseende i samhället och öka utbudet av god korv.

Hagdahlsakademien

Akademien grundades år 2002 och arbetar framför allt med att genom priser och diplom stödja regional matkultur i Östergötland. Med måltiden i centrum har även akademien tagit fram servis och duktyger samt givit ut böcker. Akademien är medlem i GastroNet Nordic, ett nätverk för de nordiska gastronomiska akademierna och dess vänföreningar.

RSS
Back To Top